Sormat

Skolning

Över hundra Sormats samarbetspartners och konstruktörer har skolats antingen hos Sormat i  Finland eller hos kunder runtom i Europa. Sormat Akademi garanterar kunderna  en grundlig teknisk och kommersiell utbildning i infästningsteknik.

infästningens snabbkurs

Här börjar din resa till infästningens värld. Som en ansvarstagande tillverkare av infästning försöker vi inte att göra infästning enklare än vad det i verkligheten är. Tyvärr beror största delen av misslyckade infästningar på användarens montagefel. Vi tror därför att genom …

Del 11: Att dra åt infästningar är en teknikgren

Infästningarna dras beroende på typen åt antingen för hand eller med en skruvdragare, moment- eller sexkantsnyckel eller med ett särskilt monteringsverktyg för infästningen. Användningen av rätt åtdragningsmoment Tinstoch monteringsverktyg underlättar monteringen och besparar dig onödigt arbete, över- eller underåtdragning, trasiga gängor …

Del 10: Infästningarnas monteringsdjup

Huvudregeln säger att ju djupare du monterar ankaret, desto bättre nytta drar du av fästunderlagets tryck- och draghållfasthet, det vill säga, desto bättre blir infästningen. Följ alltid maximitjockleken tfix för objektet som ska fästas som bestäms i monteringsanvisningen och monteringsdjupet hnom. Uppmärksamma …

Del 9: En säker infästning kräver ett borrhål av rätt storlek!

DET ÄR BYGGMATERIALET SOM ÄR UNDERLAG FÖR MONTERINGEN SOM AVGÖR VILKEN BORRTEKNIK SOM SKA ANVÄNDAS. Ingen borrning Infästningen monteras genom att man slår eller skruvar in den direkt i det porösa byggmaterialet. Vridborrning Borrning utan stöt som baserar sig på skruvkronans …

Del 7: Metoder för att montera infästningar

1. Förmontage Förmontage är den vanligaste metoden för montage t.ex. när du använder nylonpluggar och för lätta infästningar.  2. Genommontage Genommontage är den behändigaste infästningstekniken när det finns flera än ett objekt eller om objektet kräver flera än ett borrhål. Om …

Del 6: Sprucken eller sprickfri betong?

Betong används för byggnad både som oarmerad och som armerad. Armerad betong kallas ofta för stålbetong och det vanligaste järnet som används för armering är kamstål. Betong håller bra mot tryck, men spricker lätt vid drag, järn däremot håller bra mot drag. I betongkonstruktioner …

Del 5: Var noggrann när du fäster nära fästunderlagets kant

De flesta infästningar baserar sig på friktionen som uppstår till följd av att infästningens kraftdel utvidgas när infästningen dras åt. Om avståndet mellan infästningen till fästunderlagets kant eller en annan infästning är för kort kan utvidgningstrycket leda till att underlaget bryts …

Del 4: Belastningstyper

Beroende på användningsobjekt kan det förutom statisk belastning också riktas rörliga och varierande spänningar, vibrationer, seismisk belastning eller snabba stötbelastningar med hög energi mot installeringarna. För sådan dynamisk belastning utsätts infästningar på t.ex. räcken, industrimaskiner, lyftkranar och infästningarna på olika slag …

Del 3: Iaktta alltid de belastningar som anges för de enskilda infästningarna 

När belastningen på en fästinstallation ska definieras ska två faktorer beaktas: belastningens omfattning och belastningens verkningsriktning. I belastningen är det alltså vid sidan om vikten hos det objekt eller den konstruktion som ska infästas även fråga om i vilka riktningar den belastning som vikten …