Sormat

Dags att byta till ITH-Wi vintermassa?

ITH-Wi har nu ETA Option 1 godkännande!Tack vare Sormats ITH-Wi injekteringsmassa behöver du inte lägga ditt projekt på is bara för att det blir vinter!

ITH-Wi vintermassa har en särskild sammansättning som möjliggör kortare härdningstid och utmärkt prestanda även vid köldgrader ända ner till 20 minusgrader. ITH-Wi vintermassa lämpar sig även för eftermontering av armeringsstål och montering i porösa grundmaterial, till exempel lättklinker (LECA) och lättbetong.

ITH-Wi har nu ETA Option 1 godkännande!

Den rekommenderade lasten för ITH-Wi är i genomsnitt 16 procent högre än för vår tidigare injekteringsmassa.