Sormat

Del 2: Välj alltid infästning som passar för korrosionsförhållanden

Korroosio

Korrosion är en förändring och nedbrytning i metallen som beror på miljöns inverkan och som spelar en betydande roll för installationernas hållbarhet. Korrosionen uppträder tydligast som rost, men  ofta är det inte möjligt att se korrosion med blotta ögat. Korrosionen beror särskilt på klimatförhållandena och förändringar i dem samt exponering för accelererande ämnen som t.ex. havsvatten, föroreningar eller kemikalier.

Förutom ytkorrosion till följd av förhållandenas inverkningar   kan även en förening av olika metallarter leda till snabb korrosion hos det oädla ämnet  (galvanisk korrosion). Material som tål korrosion bra, t.ex. rostfritt stål, är känsliga för  spänningskorrosion  som uppstår på grund av samverkan mellan inre och yttre spänningar i metallen och omgivande korrosionsförhållanden.

Infästningar skyddas mot korrosion genom förzinkning, olika ytbeläggningar som bromsar korrosion och genom användning av rostfritt stål (A2, A4, specialsyrafast dvs. HCR). I Sormats sortiment hittar du infästningar även för de mest krävande förhållandena.

Läs mera...

Del 1: Välj infästning som passar byggmaterialet

Den viktigaste faktorn som påverkar valet av infästning är …

Del 2: Välj alltid infästning som passar för korrosionsförhållanden

Korrosion är en förändring och nedbrytning i metallen som …

Del 3: Iaktta alltid de belastningar som anges för de enskilda infästningarna 

När belastningen på en fästinstallation ska definieras ska två …

Del 4: Belastningstyper

Beroende på användningsobjekt kan det förutom statisk belastning också …

Del 5: Var noggrann när du fäster nära fästunderlagets kant

De flesta infästningar baserar sig på friktionen som uppstår …

Del 6: Sprucken eller sprickfri betong?

Betong används för byggnad både som oarmerad och som …

Del 7: Metoder för att montera infästningar

1. Förmontage Förmontage är den vanligaste metoden för montage …

Del 9: En säker infästning kräver ett borrhål av rätt storlek!

DET ÄR BYGGMATERIALET SOM ÄR UNDERLAG FÖR MONTERINGEN SOM …

Del 10: Infästningarnas monteringsdjup

Huvudregeln säger att ju djupare du monterar ankaret, desto …

Del 11: Att dra åt infästningar är en teknikgren

Infästningarna dras beroende på typen åt antingen för hand …