Sormat

Del 3: Iaktta alltid de belastningar som anges för de enskilda infästningarna 

När belastningen på en fästinstallation ska definieras ska två faktorer beaktas: belastningens omfattning och belastningens verkningsriktning. I belastningen är det alltså vid sidan om vikten hos det objekt eller den konstruktion som ska infästas även fråga om i vilka riktningar den belastning som vikten medför riktas och vilket art av belastning det är fråga om. Belastningen som riktas mot monteringen kan betyda dragkraft (N), skärkraft(V) eller presskraft (N). Vanligtvis riktas den kombinerade lasten av dessa tre krafter på infästningen. Enheten för att bestämma laster är kilonewton kN varvid 1 kN motsvarar cirka 100 kg massa.Kuormitustyypit

Drag (kraft) N
Press N
Skärkraft V
Förenad drag- och skärkraft FR (snett drag)
Den förenade drag- och skärkraften 
FR  och böjmomentet M på avståndet E
Den förenade skärkraften V och böjmomentet M på avståndet E
Böjmoment M

För att säkerställa att installeringen är trygg måste den tillåtna belastningen på infästningen absolut iakttas. De tillåtna värdena innehåller den för varje infästning särskilt fastställda säkerhetskoefficienten. För alla våra infästningar har fastställts en tillåten dragbelastning och vid behov även en tillåten skärbelastning. Det anges i samband med belastningarna om värdena baserar sig på Europeiskt Tekniskt Godkännande (ETA) för ett bestämt fästunderlag och en bestämd installering.

Läs mera...

Del 1: Välj infästning som passar byggmaterialet

Den viktigaste faktorn som påverkar valet av infästning är …

Del 2: Välj alltid infästning som passar för korrosionsförhållanden

Korrosion är en förändring och nedbrytning i metallen som …

Del 3: Iaktta alltid de belastningar som anges för de enskilda infästningarna 

När belastningen på en fästinstallation ska definieras ska två …

Del 4: Belastningstyper

Beroende på användningsobjekt kan det förutom statisk belastning också …

Del 5: Var noggrann när du fäster nära fästunderlagets kant

De flesta infästningar baserar sig på friktionen som uppstår …

Del 6: Sprucken eller sprickfri betong?

Betong används för byggnad både som oarmerad och som …

Del 7: Metoder för att montera infästningar

1. Förmontage Förmontage är den vanligaste metoden för montage …

Del 9: En säker infästning kräver ett borrhål av rätt storlek!

DET ÄR BYGGMATERIALET SOM ÄR UNDERLAG FÖR MONTERINGEN SOM …

Del 10: Infästningarnas monteringsdjup

Huvudregeln säger att ju djupare du monterar ankaret, desto …

Del 11: Att dra åt infästningar är en teknikgren

Infästningarna dras beroende på typen åt antingen för hand …