Sormat

Del 5: Var noggrann när du fäster nära fästunderlagets kant

De flesta infästningar baserar sig på friktionen som uppstår till följd av att infästningens kraftdel utvidgas när infästningen dras åt. Om avståndet mellan infästningen till fästunderlagets kant eller en annan infästning är för kort kan utvidgningstrycket leda till att underlaget bryts och infästningen ger efter.Med  kantavstånd avses ankarets tillåtna avstånd från fästunderlagets (t.ex. betonggolvets, betongväggens eller betongpelarens) kant. Inbördes avståndbetyder det tillåtna avståndet mellan två infästningar som fästs på samma fästunderlag.

Reuna- ja keskinäiset etäisyydet

scr Karaktäristiskt inbördes avstånd
ccr Karaktäristiskt kantavstånd
hmin Fästunderlagets minimitjocklek

Measurements_S-KA_hnom-hef

hnom Installeringsdjup
hef Effektivt installeringsdjup

De tillåtna belastningsvärden som anges i de tekniska egenskaperna i produktavsnittet baserar sig på utförda test i vilka avstånden i nedanstående tabell har använts. Om avståndet minskas minskar även den tillåtna belastningen. Om det inte särskilt anges någonting annat baserar sig kapaciteten hos infästningarna på produktsidorna på nedanstående kant- och inbördesavstånd.

RIKTGIVANDE KANT- OCH INBÖRDESAVSTÅNDEtäisyydet_taulukko

Om inbördesavståndet eller kantavståndet blir mindre än de så kallade karaktäristiska värdena (scr/ ccr), måste nya beräkningar utgående från det aktuella produktgodkännandet göras. I fråga om skärbelastning gäller inte värdena i tabellen för infästningar som görs för nära betongkanten. I skärbelastning nära kanten (c ≤ 10 x hef) ska betongbrytningen granskas utgående från beräkningar som görs på basis av gällande produktgodkännande. Sormats kalkyleringsprogram TRUSTFIX kan laddas ner här.

 

Läs mera...

Del 1: Välj infästning som passar byggmaterialet

Den viktigaste faktorn som påverkar valet av infästning är …

Del 2: Välj alltid infästning som passar för korrosionsförhållanden

Korrosion är en förändring och nedbrytning i metallen som …

Del 3: Iaktta alltid de belastningar som anges för de enskilda infästningarna 

När belastningen på en fästinstallation ska definieras ska två …

Del 4: Belastningstyper

Beroende på användningsobjekt kan det förutom statisk belastning också …

Del 5: Var noggrann när du fäster nära fästunderlagets kant

De flesta infästningar baserar sig på friktionen som uppstår …

Del 6: Sprucken eller sprickfri betong?

Betong används för byggnad både som oarmerad och som …

Del 7: Metoder för att montera infästningar

1. Förmontage Förmontage är den vanligaste metoden för montage …

Del 9: En säker infästning kräver ett borrhål av rätt storlek!

DET ÄR BYGGMATERIALET SOM ÄR UNDERLAG FÖR MONTERINGEN SOM …

Del 10: Infästningarnas monteringsdjup

Huvudregeln säger att ju djupare du monterar ankaret, desto …

Del 11: Att dra åt infästningar är en teknikgren

Infästningarna dras beroende på typen åt antingen för hand …