Sormat

Del 6: Sprucken eller sprickfri betong?

Sprucken beton

Betong används för byggnad både som oarmerad och som armerad. Armerad betong kallas ofta för stålbetong och det vanligaste järnet som används för armering är kamstål. Betong håller bra mot tryck, men spricker lätt vid drag, järn däremot håller bra mot drag.

I betongkonstruktioner förekommer i praktiken alltid sprickor som uppkommit till följd av inre och yttre omständigheter, och spänningar, men de betraktas inte som skador när de är små. En rätt planerad armering av betong bromsar upp sprickningen och för dragkrafterna över sprickorna och förhindrar att de utvidgas till sådana skador som äventyrar konstruktionens hållfasthet.

Om en betongplatta mellan två stödpelare t.ex. belastas ovanifrån töjs plattans nedre kant ut och övre kanten trycks ihop av plattans egen vikt och vikten som ligger på plattan. Det är alltså  tryckkraften som belastar plattans övre yta och  dragkraften som belastar den undre ytan. Betongen på plattans övre yta håller den tryckande kraften, men i den nedre ytan måste stål föras in för att ta emot de dragande krafterna så att sprickorna i konstruktionen inte blir för stora.

ANVÄND ENDAST GODKÄNDA INFÄSTNINGAR I SPRUCKEN BETONG!

När infästningar görs i det spruckna området i betongen är det viktigt att beakta att sprickorna bryter fästunderlagets belastningskapacitet och sålunda påverkar infästningarnas bärförmåga. I Sormats utbud finns ett flertal infästningar som har godkänts för sprucken betong, bl.a. expansionsankare och fasadpluggarna S-UF®– och S-UP® . Infästningarnas lämplighet för sprucken betong anges särskilt i produktinformationen.

Kom ihåg: Europeiskt Tekniskt Godkännande (ETA) optionerna 1-6 för sprucken och sprickfri betong, optionerna 7-12 endast för sprickfri. Var alltid särskilt omsorgsfull när du gör infästningar i tak eller överhuvudtaget när du gör infästningar ovanför huvudet!

 

Läs mera...

Del 1: Välj infästning som passar byggmaterialet

Den viktigaste faktorn som påverkar valet av infästning är …

Del 2: Välj alltid infästning som passar för korrosionsförhållanden

Korrosion är en förändring och nedbrytning i metallen som …

Del 3: Iaktta alltid de belastningar som anges för de enskilda infästningarna 

När belastningen på en fästinstallation ska definieras ska två …

Del 4: Belastningstyper

Beroende på användningsobjekt kan det förutom statisk belastning också …

Del 5: Var noggrann när du fäster nära fästunderlagets kant

De flesta infästningar baserar sig på friktionen som uppstår …

Del 6: Sprucken eller sprickfri betong?

Betong används för byggnad både som oarmerad och som …

Del 7: Metoder för att montera infästningar

1. Förmontage Förmontage är den vanligaste metoden för montage …

Del 9: En säker infästning kräver ett borrhål av rätt storlek!

DET ÄR BYGGMATERIALET SOM ÄR UNDERLAG FÖR MONTERINGEN SOM …

Del 10: Infästningarnas monteringsdjup

Huvudregeln säger att ju djupare du monterar ankaret, desto …

Del 11: Att dra åt infästningar är en teknikgren

Infästningarna dras beroende på typen åt antingen för hand …