Sormat

Hur tar jag reda på vilken belastning infästningen klarar?

Vi marknadsför inte våra produkter med deras maximala belastningsvärden, utan i stället följer vi säkerhetskoefficienter som i tester visat sig vara säkra när vi fastställer tillåtna och rekommenderade belastningsvärden. Laster anges i enheten kN, varvid 1 kilonewton (1 kN) ≈ 100 kg. Det betyder att 0,1 kilonewton (0,1 kN) ≈ 10 kg.

T.ex. gipspluggen OLA:s tillåtna dragkraft i en vägg med en gipsskiva är 0,25 kN ≈ 25 kg.

Det är viktigt att främst beakta fästunderlagets art och egenskaper när du väljer infästning. Dessutom påverkas infästningens hållbarhet av belastningstypen, infästningens avstånd till kanten och följande infästning samt användningsförhållandena (t.ex. korrosion till följd av fukt).

De tillåtna belastningarna för Sormats produkter hittar du på nättjänstens produktsida under Prestanda.