Sormat

infästningens snabbkurs

Här börjar din resa till infästningens värld. Som en ansvarstagande tillverkare av infästning försöker vi inte att göra infästning enklare än vad det i verkligheten är. Tyvärr beror största delen av misslyckade infästningar på användarens montagefel. Vi tror därför att genom att följa infästningens grundregler så kommer de vanligaste infästningarna att lyckas på ett tryggt och säkert sätt.

Sormats snabbkurs i infästningsteknik passar även som repetition för proffs. Vi hoppas dessutom att de som inte är så bekanta med infästningsproblematik efter snabbkursen skall kunna ta i beaktande kritiska säkerhetsaspekter. Lösningen på dina infästningsproblem är sormat.com!

Del 1: Välj infästning som passar byggmaterialet

Del 2: Välj alltid infästning som passar för korrosionsförhållanden

Del 3: Iaktta alltid de belastningar som anges för de enskilda infästningarna 

Del 4: Belastningstyper

Del 5: Var noggrann när du fäster nära fästunderlagets kant

Del 6: Sprucken eller sprickfri betong?

Del 7: Metoder för att montera infästningar

Del 8: Metoder för att montera infästningar

Del 9: En säker infästning kräver ett borrhål av rätt storlek!

Del 10: Infästningarnas monteringsdjup

Del 11: Att dra åt infästningar är en teknikgren

SKAT

Läs mera...

Del 1: Välj infästning som passar byggmaterialet

Den viktigaste faktorn som påverkar valet av infästning är …

Del 2: Välj alltid infästning som passar för korrosionsförhållanden

Korrosion är en förändring och nedbrytning i metallen som …

Del 3: Iaktta alltid de belastningar som anges för de enskilda infästningarna 

När belastningen på en fästinstallation ska definieras ska två …

Del 4: Belastningstyper

Beroende på användningsobjekt kan det förutom statisk belastning också …

Del 5: Var noggrann när du fäster nära fästunderlagets kant

De flesta infästningar baserar sig på friktionen som uppstår …

Del 6: Sprucken eller sprickfri betong?

Betong används för byggnad både som oarmerad och som …

Del 7: Metoder för att montera infästningar

1. Förmontage Förmontage är den vanligaste metoden för montage …

Del 9: En säker infästning kräver ett borrhål av rätt storlek!

DET ÄR BYGGMATERIALET SOM ÄR UNDERLAG FÖR MONTERINGEN SOM …

Del 10: Infästningarnas monteringsdjup

Huvudregeln säger att ju djupare du monterar ankaret, desto …

Del 11: Att dra åt infästningar är en teknikgren

Infästningarna dras beroende på typen åt antingen för hand …