Sormat
För Sormat är det en hederssak att infästningarna håller. Produkterna testas omsorgsfullt för att undvika arbetsolyckor på kundernas byggplatser. Även i den egna produktionen är arbetssäkerheten a och o.

– Sormats produkter är omsorgsfullt testade och tillverkas under övervakning, konstaterar Sormats arbetarskyddschef Jukka Huikkonen.
Sormats huvudprodukter är ETA-godkända. För att få godkännandet har de genomgått omfattande tester som utförs av utomstående testanläggning.
– T.ex. VTT övervakar vår verksamhet genom att årligen genomföra revisioner för att säkerställa att produkterna tillverkas så som vi har kommit överens om och att kvalitetskontrollen inom produktionen fungerar. I vår egen kvalitetskontroll utför vi ett brotthållfasthetstest av varje parti ståltråd för expansionsankare för att säkerställa att råvaran överensstämmer med kraven. Även mätinstrumenten kalibreras regelbundet, berättar Huikkonen.
Testanläggningar genomför tester för Sormats räkning. I testen fästs ankarna vid riktigt material och belastas tills fästunderlaget eller ankaret ger efter och då ser vi vilken maximalbelastning de kan tillåtas ha.
– Vi utför också motsvarande tester själva i vår egen produktutvecklings prototypsverkstad, berättar Huikkonen.

NOLL OLYCKSFALL OM ÅRET

Sormatis arbetarskyddskommission sammanträder tre gånger per år. I den ingår förutom arbetarskyddschef Jukka Huikkonen också produktionens och förvaltningens arbetarskyddsfullmäktige. Arbetarskyddsfullmäktige genomför regelbundna inspektioner på sina egna arbetsplatser.

Nya produktionslinjer och arbetsplatser kartläggs systematiskt med hjälp av verktyget Riski-Arvi.
– Utgående från riskbedömningen genomför vi eventuella korrigeringar, så att vi kan minimera riskernas sannolikhet. Vi inspekterar regelbundet alla produktionslinjer med samma verktyg, berättar Huikkonen.

När en ny produktionslinje eller ett nytt arbetsmoment införs går vi också igenom processen med företagshälsovården. Då uppmärksammas säkerheten i arbetet och ergonomin.
– Vi använder oss av daglig arbetsrotation, så att ingen behöver arbeta på samma ställe hela tiden. Rotationen ökar meningsfullheten, noggrannheten och minskar belastningsskadorna.

Typiska olycksfall är skärsår och försträckningar som beror på att man lyfter tunga föremål. Riskfyllda situationer uppstår också i den livliga trucktrafiken.
– Alla arbetstagare rapporterar tillbud. Tillsammans går vi igenom varför olyckan nästan inträffade och vad vi kan göra för att motsvarande inte ska hända igen.
Målet är noll olycksfall per år.
– Den längsta perioden utan olycksfall var 553 dagar. När 200 dagar utan olycksfall har gått firar vi alltid med tårta.