Sormat

Sormat Akademin trimmar för infästning

Sormat har allt sedan början varit en föregångare när det gäller att utbilda professionella monterare av infästningar. Sormat Akademin grundades år 2006 för att Sormats samarbetspartner skulle kunna betjäna sina egna kunder med bästa möjliga sakkunskap om infästningar. Sormat har redan utbildat 100 samarbetspartner och slutanvändare i Sormats lokaler i Finland eller i kundernas egna lokaler runt om i Europa. Vid Sormat Akademin garanterar vi våra kunder en ingående teknisk och kommersiell kompetens när det gäller infästningar. Säkerheten står på första plats hos oss på Sormat. Vi engagerar oss kraftigt i utbildningen av våra samarbetspartner för att kunna garantera att de kan använda och sälja Sormats produkter. För Sormats samarbetspartner och kunder erbjuder utbildningen möjlighet att uppdatera den yrkeskunniga utbildningen och hitta lösningar för praktiska problem när det gäller infästning med hjälp av utbildarna vid Sormat Akademin. Sormat Akademi ordnar utbildning på finska, engelska, tyska, franska och svenska. Via tolkning kan vi utbilda deltagare också på t.ex. ryska. Vårt utbildningsprogram består av tre delar: grundnivå, mellannivå och högre teknisk nivå.