Sormat
juni 30, 2016

Sormat har nöjda kunder!

Sormat har nöjda kunder!Sormats internationella kundundersökning genomfördes i november och december 2015. Sormat förbinder sig att ständigt utveckla sin verksamhet för att uppfylla sina kunders krav nu och i framtiden. Undersökningen är vårt sätt att mäta hur vår egen uppfattning om till exempel kundernas behov och nivån på vår service stämmer överens med verkligheten.

Vi kunde med nöje konstatera att kunderna gav oss gott eller utmärkt betyg på alla områden. Områdena som enligt kunderna förbättrats mest under de fem senaste åren är teknisk support, kundservice och helhetsintrycket.

Ett område som försämrats jämfört med vår senaste undersökning var marknadsföringsstödet, vilket främst berodde på att vår marknadsföringschef varit tjänstledig. Vi tror ändå att vi under våren 2016 lyckats återställa vårt marknadsföringsstöd till en nivå som uppfyller kundernas förväntningar. Utifrån resultaten har vi även uppdaterat vår produktstrategi för att bättre motsvara våra projektkunders behov.

En Suunto Ambit3 Sport HR pulsklocka med GPS lottades ut bland alla som svarade. Priset har skickats till vinnaren i Tyskland. Tack till alla som svarade!

Senaste nytt

Alla nyheter >