Sormat

Ta reda på väggmaterialet nu!

Sherlokki

Vilket material fästunderlaget, dvs. väggen, taket eller golvet är byggt av är den viktigaste enskilda faktorn vid valet av infästning Vanligtvis täcks byggmaterialet av t.ex. ett lager målfärg, tapet, spackel, rappning eller kanske en akustikskiva varvid det bärande byggmaterialet eller byggmaterialet som infästningen kan göras i döljer sig bakom ytbeläggningen.

DU KAN FÅ HJÄLP MED ATT IDENTIFIERA VÄGGMATERIALET!

Om du har svårt att klarlägga av vilket material fästunderlaget är byggt av kan du  försöka utreda frågan tillsammans med disponenten, gårdskarlen, de tidigare ägarna eller en granne som är insatt i saken . Särskilt för nyare bostäder kan det finnas  en bruks- och servicebok för fastigheten i vilken byggnadsmaterialen räknas upp. I nyare bostäder är byggnadsmaterialet för fästunderlaget förmodligen antingen betong eller en tunnväggig byggskiva, t.ex. en gipsskiva.

Betong- och tegelväggarnas hållfasthet påverkas också av väggens byggnadsår, eftersom det naturligtvis under årens lopp har använts olika tekniker och olika material inom byggverksamheten. När det ska göras tyngre infästningar lönar det sig t.ex. för betong-  och tegelväggars del att försöka reda ut hur tjockt det eventuella rappningslagret är, eftersom det rekommenderas att infästningen görs i det bärande och/eller fasta vägglagret och inte i porös och svag rappning.

Skivytans hållfasthet och infästningens installationsställe påverkas också av bakomliggande trä- eller stålkonstruktioner, till exempel reglar. Numera kan man försöka klarlägga var reglar och elkablar är placerade med hjälp av konstruktionsdetektorer som man också får hyra hos byggmaskinsuthyrningar. Läs  här om vår samarbetspartner Boschs utbud av konstruktionsdetektorer. Du kan klarlägga en väggs eller annan konstruktions hålighet och placeringen av eventuella reglar genom att försiktigt knacka på väggen eller konstruktionen.

Lär dig med hjälp av videoinspelningarna i avsnittet ”Läs mer…” identifiera olika väggmaterial utgående från dammet som uppkommer vid borrning!

Lamppu oranssiTIPS! För att ta reda på byggnadsmaterialet måste man ibland göra en provborrning på en plats där den inte syns, t.ex. bakom fotlisten, och sedan fastställa vilket byggnadsmaterial det handlar om utifrån borrdammets färg och struktur.