Sormat

Vilken nytta har kunden av att det är Sormat som är tillverkaren?

Muovikoneelta

Flexibilitet och snabbhet. Sormat har ett omfattande produktlager. Om kunden beställer basvaror på morgonen, skickas beställningen till kunden redan samma dag. Även mer speciella produkter levereras smidigt med snabb tidtabell. Sormat har också ett lager i Tyskland och därifrån skickas snabba leveranser till Mellaneuropa.

Specialprodukter och specialstorlekar. Sormat kan tillverka fullständigt skräddarsydda och unika produkter för kundens specialbehov.

Västerländsk tillverkare. För många kunder är det viktigt att tillverkningen äger rum i västra Europa. Kunderna har också möjlighet att ta med sig sina egna kunder till Rusko för att följa med tillverkningen på ort och ställe. Samtidigt kan man få utbildning i användningen av produkterna.

Förhållandet mellan pris och kvalitet. Eftersom Sormat tillverkar produkterna själv finns inga mellanhänder.

Vi lyssnar på kunden. Sormat ordnar årligen evenemang där kunderna kan framföra sina egna önskemål direkt till Sormats representanter. Kunderna kan sålunda konkret medverka i produktutvecklingen.