Sormat

ITH 585 EPOXe Injekteringsmassor, Epoxi

ETA Option 1 ren Epoxikraft

 • Sormat 585 EPOXe är en ETA Option 1 tvåkomponents epoximassa för pinnskruvar, skruvar och armeringsjärn. Rekommenderas för professionellt bruk.
 • EPOXe är idealisk för krävande säkerhetskritiska tillämpningar med höga belastningskrav. Den minimala krympningen gör EPOXe perfekt för t ex överdimensionerade hål och stora skruvdiametrar. Den förlängda öppentiden möjliggör användning i djupa borrhål och i varma miljöer.
 • Idealisk för eftermontering av armeringsjärn i förtagningar, motgjutningar etc. Lämpar sig för användning under vatten, takinstallation och diamantborrade hål. EPOXe erbjuder exceptionellt hög kemikalieresistens.
 • Styrenfri, nästan luktfri, seismisk kategori C1 och C2, brandmotståndsklass F240 (armerad betong), lågt VOC-innehåll A+, NSF-certifierad för kontakt med dricksvatten.
 • Låt blandningsröret sitta kvar på delvis använda patroner. Vid rätt förvaring kan patronen användas fram till utgångsdatumet som anges på etiketten. Byt blandningsrör innan återanvändning. Varje patron levereras med blandningsrör och ett 200 mm långt förlängningsrör. Använd produktkoden 9640072914 om du vill beställa extra blandningsrör.
 • Lämpliga användningsområden för olika kvaliteter av pinnskruvar och armeringsjärn: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden; A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt; HCR för extremt korrosiva miljöer.

Tekniska egenskaper

Egenskaper
Ren epoxi ankarmassa (röd), 585 ml patron
Material
Harts
Lämpliga förhållanden
Aggressiva / Torrt inomhus / Rum inomhus, Utomhus på landsbygden / Utomhus / Under vatten

Applikationer

 • Konstruktionsanslutningar
 • Eftermonterade armeringsjärn
 • Hamnbyggen
 • Vattenfyllda borrhål
 • Undervattenstillämpningar
 • Takinstallationer
 • Diamantborrade hål
 • Infästning nära kanter
 • Infästningar med litet inbördes avstånd

Grundmaterial

Godkänd för
 • Sprucken betong
 • Osprucken betong
Lämplig även för
 • Lättbetongblock
 • Lättklinkerhålsten
 • Håldäck
 • Natursten
 • Håltegel
 • Massivt tegel
 • Lättklinkerblock

ITH 585 EPOXe Produkter

Typ Kod ETA godkännande Längd Borrdiameter Max. montagetjocklek
ITH 585 EPOXe 9640072946 Ja

Ytterligare information

Nyheter

augusti 19, 2020

ITH kalkylator

Artiklar