Sormat

ITH 300 Wi Injekteringsmassor, vinylester, vinter

Injekteringsmassa av vinylester för användning under vinterförhållanden

 • Styrenfri, tvåkomponents vintermassa med minskad härdningstid för injektering av pinnskruvar, skruvar och armeringsjärn i borrade hål.
 • Säker lagring och användning i temperaturer ner till -20 °C.
 • ETA OPTION 1 (ETA-13/0774), ETA-17/0422 ETAG 029
 • Lämplig även för takmontering.
 • LEED-testad, låg VOC-innehåll.
 • Låt blandningsröret sitta kvar på delvis använda patroner. Byt blandningsrör innan återanvändning.
 • Blandningsrör följer med varje patron. Patronen på 300 ml kan användas med en vanlig silikonpistol. Större patroner finns för professionell användning och mer omfattande arbeten.
 • Lämpliga användningsområden för olika kvaliteter av pinnskruvar och armeringsjärn: FZB för torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk; FZV/MG och A2 för torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet. A4 för användning inomhus, utomhus och industriellt; HCR för extremt korrosiva miljöer.

Tekniska egenskaper

Egenskaper
Vinter massa, 300 ml patron
Material
Harts
Lämpliga förhållanden
Torrt inomhus / Rum inomhus, Utomhus på landsbygden / Utomhus

Applikationer

 • Temperaturer ner till -20 °C
 • Stålkonstruktioner
 • Eftermonterade armeringsjärn
 • Fasader
 • Räcken
 • Grundmaterial
 • Infästning nära kanter
 • Infästningar med litet inbördes avstånd

Grundmaterial

Godkänd för
 • Lättbetongblock
 • Sprucken betong
 • Lättklinkerhålsten
 • Osprucken betong
 • Håltegel
 • Hålmexitegel
 • Massivt tegel
 • Lättklinkerblock
 • Solid kalksandsten
Lämplig även för
 • Håldäck
 • Natursten

ITH 300 Wi Produkter

Typ Kod ETA godkännande Övriga
ITH 300 Wi 9640072947 Ja

Ytterligare information

Nyheter

Artiklar