Sormat

Skolning

Över hundra Sormats samarbetspartners och konstruktörer har skolats antingen hos Sormat i  Finland eller hos kunder runtom i Europa. Sormat Akademi garanterar kunderna  en grundlig teknisk och kommersiell utbildning i infästningsteknik.

Infästningsskola: Massamanual

Finländska Sormats Massamanual hjälper när den nya massasäsongen börjar. Ingen orsak längre att använda pennskaftsinfästningar i fästen som kräver massa! Injekteringsmassor, infästningsmassor, kemankare, limankare…infästningarna som baserar sig på en kemisk reaktion har många namn. Massorna säljs i så kallade patroner med …