Sormat

Hur skiljer sig användningen av expansionsankare och betongskruvar från varandra?

Versus

Båda passar för mellantunga och tunga infästningar i betong, heltegel och natursten. Kilankarets (S-KA, S-KAK, S-KAH) långa gänga passar för avståndsinstallationer där stycket som ska infästas är löst från underlaget. I stora storleksklasser (≥ M12) är installeringen av kilankare enklare och sortimentet bredare. Dessutom tillåter kilankare en liten böjning i installationen och passar sålunda bättre för armerad betong. Betongskruven kan installeras snabbt och är enkel att avlägsna och passar därför utmärkt i tillfälliga installationer, t.ex. formar. Möjligheten att återanvända skruvarna sparar pengar. Betongskruven passar för infästningar som kräver små avstånd mellan kanten och skruvarna, t.ex. i pelare och yttre hörn.