Sormat

Miljö

ISO_logo_enHos Sormat styrs miljöfrågor av det certifierade systemet EN ISO 14001. Denna allmänt kända standard för miljöfrågor möjliggör systematisk kontroll av vår verksamhets påverkan på miljön.

På Sormat strävar vi till att kontinuerligt utveckla våra processer för att minska belastningen på miljön. Vi uppfyller samtliga miljökrav föreskrivna i lagar och förordningar. Utöver detta strävar vi dessutom till en ekonomisk användning av naturtillgångar. År 2007 installerade vi en ny värmepanna, som använder pellets som energikälla. Det betyder att vi inte producerar någon koldioxid. Vår energiförbrukning har också minskat med ca 5 %.

Under de senaste åren har Sormat även utvecklat avfallssorteringen så att den överskrider de krav som ställs i ISO 14001 standarden. Vår effektiva sortering har radikalt minskat mängden osorterat avfall, då en ökande mängd material återanvänds.

Samtliga Sormat produkter utvecklas och framställs på basen av kundernas önskemål och med beaktande av produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel. Produktionsprocesser planeras och utförs med minsta möjliga belastning på miljön.