Sormat

Leveransvillkor

Alla rättigheter förbehålls. Denna webbplats ägs av Sormat Oy. Innehållet på denna webbplats får inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part i kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från Sormat Oy.

Sormat®, Sormat Trusted Fixings Since 1970®, PFG®, S-UF®, S-UP® och Liebig® är registrerade varumärken som ägs av Sormat Oy, Finland.

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar och ändra innehållet i denna webbplats utan föregående meddelande. Vi tar inte ansvar för eventuella skrivfel eller utelämnanden. Riktlinjer, t.ex. produktrekommendationer och monteringsanvisningar, är baserade på myndighetskrav och godkännanden, tester utförda av Sormat Oy och övriga aktörer. Instruktionerna bygger på de bästa metoder som vi har godkänt under vår över 40-åriga historia. Om du är osäker på vilka metoder som är lämpligast, överväg att anlita eller konsultera en kvalificerad expert innan du gör tunga infästningar i tak eller bärande strukturer, eller om ett brustet fästelement kan tänkas leda till dödsfall eller allvarliga ekonomiska konsekvenser.

SEKRETESS

Vi vill tacka dig för ditt intresse för Sormats produkter och tjänster. Alla personuppgifter som du lämnar till oss på webbplatsen www.sormat.com sparas, behandlas och överförs vid behov till Sormats betrodda partnerföretag, men enbart i syfte att ge dig personlig service, produktinformation eller för att skicka specialerbjudanden och viktiga nyheter. Sormat Oy garanterar att dina personuppgifter hålls strikt konfidentiella enligt lagen om dataskydd.