Sormat

Godkännanden

CE-MÄRKNING OCH ETA-TYPGODKÄNNANDE: VI HAR DEM!

Sormats produkter har många nationella och internationella godkännanden. Alla godkännanden är baserade på kvalitetskontroll från oberoende organ. Det viktigaste godkännandet är certifieringsbeviset för EU-harmonisering, CE-certifikatet, som baseras på European Technical Approval, ETA. Sormats expansionsankare S-KA, S-KAK, S-KAH samt S-KAH HCR har fått beteckningen ETA option 1.

ETA är, till skillnad mot CE-märkningen inte särskilt välkänt, inte ens bland professionella. Ett skäl till det är att systemet är komplicerat. ETA har 12 optioner (klasser) för metallankare. För varje option finns ett varierande antal tester. Produkter i option 1 testas på ett stort antal sätt, medan produkter i option 12 endast testas avseende ett fåtal egenskaper. Det innebär att det finns mer officiell information om produkter enligt option 1, än om produkter enligt option 12. Användaren har alltså lättare att klarlägga användningsområdena för produkter enlig option 1.

Genom CE-märkningen intygar tillverkaren att produkten överensstämmer med kraven i gällande EU-direktiv. Detta fastställs i den nationella lagstiftningen. CE-märkningen betyder att tillverkaren intygar att produkterna uppfyller alla krav i EU-direktiven avseende produktens mått, råvaror och slutproduktens utformning.

Enligt Sormats kvalitetspolicy ska produkterna uppfylla både kundernas och myndigheternas krav. Då du som återförsäljare eller slutanvändare väljer Sormats produkter kan du vara säker på att de uppfyller kraven på säkerhet och lämplighet även i mycket krävande tillämpningar.

ETA logo details SE