Sormat

Skolning

Över hundra Sormats samarbetspartners och konstruktörer har skolats antingen hos Sormat i  Finland eller hos kunder runtom i Europa. Sormat Akademi garanterar kunderna  en grundlig teknisk och kommersiell utbildning i infästningsteknik.

infästningens snabbkurs

Här börjar din resa till infästningens värld. Som en ansvarstagande tillverkare av infästning försöker vi inte att göra infästning enklare än vad det i verkligheten är. Tyvärr beror största delen av misslyckade infästningar på användarens montagefel. Vi tror därför att genom …

Ta reda på väggmaterialet nu!

Vilket material fästunderlaget, dvs. väggen, taket eller golvet är byggt av är den viktigaste enskilda faktorn vid valet av infästning Vanligtvis täcks byggmaterialet av t.ex. ett lager målfärg, tapet, spackel, rappning eller kanske en akustikskiva varvid det bärande byggmaterialet eller byggmaterialet som …

Del 11: Att dra åt infästningar är en teknikgren

Infästningarna dras beroende på typen åt antingen för hand eller med en skruvdragare, moment- eller sexkantsnyckel eller med ett särskilt monteringsverktyg för infästningen. Användningen av rätt åtdragningsmoment Tinstoch monteringsverktyg underlättar monteringen och besparar dig onödigt arbete, över- eller underåtdragning, trasiga gängor …

Del 7: Metoder för att montera infästningar

1. Förmontage Förmontage är den vanligaste metoden för montage t.ex. när du använder nylonpluggar och för lätta infästningar.  2. Genommontage Genommontage är den behändigaste infästningstekniken när det finns flera än ett objekt eller om objektet kräver flera än ett borrhål. Om …

Del 6: Sprucken eller sprickfri betong?

Betong används för byggnad både som oarmerad och som armerad. Armerad betong kallas ofta för stålbetong och det vanligaste järnet som används för armering är kamstål. Betong håller bra mot tryck, men spricker lätt vid drag, järn däremot håller bra mot drag. I betongkonstruktioner …

Del 5: Var noggrann när du fäster nära fästunderlagets kant

De flesta infästningar baserar sig på friktionen som uppstår till följd av att infästningens kraftdel utvidgas när infästningen dras åt. Om avståndet mellan infästningen till fästunderlagets kant eller en annan infästning är för kort kan utvidgningstrycket leda till att underlaget bryts …

Del 4: Belastningstyper

Beroende på användningsobjekt kan det förutom statisk belastning också riktas rörliga och varierande spänningar, vibrationer, seismisk belastning eller snabba stötbelastningar med hög energi mot installeringarna. För sådan dynamisk belastning utsätts infästningar på t.ex. räcken, industrimaskiner, lyftkranar och infästningarna på olika slag …

Del 3: Iaktta alltid de belastningar som anges för de enskilda infästningarna 

När belastningen på en fästinstallation ska definieras ska två faktorer beaktas: belastningens omfattning och belastningens verkningsriktning. I belastningen är det alltså vid sidan om vikten hos det objekt eller den konstruktion som ska infästas även fråga om i vilka riktningar den belastning som vikten …

Del 2: Välj alltid infästning som passar för korrosionsförhållanden

Korrosion är en förändring och nedbrytning i metallen som beror på miljöns inverkan och som spelar en betydande roll för installationernas hållbarhet. Korrosionen uppträder tydligast som rost, men  ofta är det inte möjligt att se korrosion med blotta ögat. Korrosionen beror särskilt …

Del 1: Välj infästning som passar byggmaterialet

Den viktigaste faktorn som påverkar valet av infästning är fästunderlaget, det vill säga det byggnadsmaterial som har använts för taket, väggen, golvet eller en annan fästyta. De vanligaste byggnadsmaterialen som används i Finland är: Betong Världens vanligaste byggnadsmaterial som främst används …