Sormat

Infästningar i byggskivor

Med dessa gipspluggar och infästningar för hålmaterial från Sormat  gör du smidiga och pålitliga infästningar i alla byggskivor som används i byggnadsverksamheten. Du hittar fler tips för montage i kursen  Snabbkurs för infästning. Du får hjälp med att utreda väggmaterialet här.

Näillä kiinnität rakennuslevyihin

VAD ÄR DE HÄR BYGG SKIVORNA EGENTLIGEN?

Tunnväggiga byggskivor är mycket vanliga i alla byggnader och används  oftast som ytskikt. Gipsskivor används också ofta som material för undertak och för brandskydd av bärande eller avskiljande konstruktioner. Byggskivorna kan vara gips- och gipsfiberskivor, träfiberskivor, faner, spånskivor eller olika typer av inredningspaneler. Skivornas hållfasthet och egenskaper varierar mycket. Skivans hållfasthet och infästningens fästpunkter påverkas också av bakomliggande trä- eller stålkonstruktioner, till exempel reglar.

Kom ihåg att infästningarna på gipsskivor vanligtvis håller endast så mycket som gipsskivan håller!Gipsskivans hållfasthet påverkas bl.a. av fuktförhållandena under transport och lagring samt på användningsplatsen. Det finns också skillnader i hållfastheten mellan olika tillverkares produkter.

Tro inte heller på tillverkares marknadsföring av infästningar för gipsskivor om endast den maximala bärförmågan används som säljargument. Dussinpluggar som du får köpa i billigaffärer är tillverkade av billig plast och effekterna av förhållandena och belastningen tröttar ut dem och med tiden ger de slutligen efter! Lita inte heller på plastpluggar som har förvarats länge, eftersom de blir sköra vid förvaring: använd alltså inte plastinfästningar från farfars tid.

Vid infästning i byggskivor lönar det alltid att försöka utnyttja  reglar av trä- eller stål bakom skivväggen. Reglarna är vanligtvis placerade med 600 mm mellanrum. På marknaden finns särskilda konstruktionsdetektorer som används för att ta reda på var reglarna är placerade. De meddelar även ofta var elledningarna går. Om du råkar på en regel kan du använda helt vanliga skruvar för infästningarna.

Du kan underlätta kommande vägginstallationer redan när mellanväggarna byggs  genom att förstärka planerade fästpunkter där tyngre hemelektronik ska hänga  med två gipsskivslager eller vågräta reglar och/eller faner bakom gipsskivan.

MED DESSA VÄGGPLUGGAR GÖR DU INFÄSTNINGAR FÖR ALLA VÄGGMATERIAL

Väggpluggen GRIPPERTM passar alla de vanligaste vägginfästningarna vid byggande, renovering och inredning. Du behöver inte längre gissa dig fram när det gäller pluggar, eftersom  GRIPPERTM fungerar i alla väggmaterial och väggkonstruktioner!Tack vare  DuPontTM Hytrel® -materialet håller GRIPPERTM långvarig belastning, stötar, slitage, fukt, kemikalier, temperaturförändringar och lagring bättre än vanliga pluggar. GripperTM fungerar också i massiva väggar.Bekanta dig med användningen av Gripper -väggpluggar i infästningar i kakelväggar i våtrum  här!

Universalpluggen YLT  är en så kallad rosettplugg eller knutplugg, vilket innebär att den då den dras åt blir till en hållbar rosett antingen mot byggskivans bakdel eller i massiva byggmaterial mot borrhålets ytor. Sålunda hålls den på plats antingen på grund av friktion eller låsning eller bägge två. YLT är en förmånlig plugg som fungerar i alla väggkonstruktioner och väggmaterial.

VÄGGANKARENS VINGAR EXPANDERAR OCH LÅSER SIG BAKOM SKIVAN

Gipspluggen OLA är också en ONE-FOR-ALL-infästning som hör hemma i varje verktygslåda. Tack vare den geniala, patenterade konstruktionen passar OLA i alla byggskivor som är 12 mm eller tjockare. OLA fungerar rentav i massiva, dvs. solida material som ett expansionsankare mot hålets väggar. Tack vare tillverkningsmaterialet håller OLA  också långvarig belastning och stötar bättre än vanligt.

MOLA är ett högklassigt ankare i helmetall av mollytyp som kan dras åt med batteridriven mutterdragare eller monteringsstång. MOLA-konstruktionen gör att objektet som ska infästas kan tas bort och infästas på nytt många gånger. Elförzinkade MOLA är avsedd att användas i torra inomhusutrymmen. 13 mm för enkel och 26 mm för dubbel gipsskiva. Avståndet mellan ankare mellan reglarna bör vara minst  200 mm.

TOLA är ett skivankare av vippankartyp försett med M6-maskinskruv för skivor med en tjocklek på 10-90 mm och olika håliga infästningar.  TOLA passar för infästningar för tunga anläggningar, platt-TV-ställningar, tvättställ, värmeelement osv. med beaktande av skivmaterialets hållfasthet. Detta ankare är också den bästa lösningen för  infästningar i undertak av byggskivor eller tak ovanför vilka det finns hålighet t.ex. för isolering eller kablar. Elförzinkade TOLA är avsedd att användas i torra inomhusförhållanden.

För tyngre och brandsäkra krävande infästningar lönar det sig att alltid använda MOLA- eller TOLA-ankare i helmetall. Läs här hur du fäster platt-TV:n i väggställningen med hjälp av MOLA- eller TOLA-ankare!

SJÄLVBORRANDE GIPSSKIVANKARE PASSAR FÖR LÄTTA SNABBINFÄSTNINGAR

För lätta infästningar i gipsskivor (max. belastning 8 kg) är  KLA- och KLA METAL de behändigaste gipsskivankarna. Du kan montera dem utan förborrning med en kryssmejsel. KLA METAL passar också för EK-gipsskivor och brandsäkra installationer. KLA MP är färdigt försedd med en lång skruv för infästning av tjockare objekt.

Det är långtgående en smaksak om du använder pluggar som öppnar armarna, knutpluggar som YLT eller ankare som OLA för att göra infästningar i lätta byggskivor.  De vanligaste infästningarna lyckas säkert med alla dessa typer av fästen. Om ditt problem med infästning inte löser sig med hjälp av de här anvisningarna kan du alltid kontakta Sormats experter för infästningar med hjälp av frågeformuläret. Lösningen på infästningsproblemen är sormat.com!

Läs mera...

KLA Självborrande gipsinfästningar

Självborrande snabbinfästning för gipsväggar

KLA M Självborrande gipsinfästningar

Självborrande snabbinfästning i metall för gipsväggar

KLA MP Självborrande gipsinfästningar

Självborrande snabbinfästning i metall för gipsväggar

MOLA Metallexpandrar

Metallexpander för stark infästning i skivor och ihåliga väggar

OLA Gipspluggar

En skivinfästning för varierande skivtjocklekar

YLT Universalpluggar

Ekonomisk universalplugg som dras åt till en stadig knut

MOLA TOOL Montageverktyg

Professionell tång för skivinfästning av typ metallexpander

Gripper Allväggspluggar

Den bästa väggpluggen med överlägsen styrka och livslängd