Sormat

Infästningsskola: Massamanual

Finländska Sormats Massamanual hjälper när den nya massasäsongen börjar. Ingen orsak längre att använda pennskaftsinfästningar i fästen som kräver massa!

Injekteringsmassor, infästningsmassor, kemankare, limankare…infästningarna som baserar sig på en kemisk reaktion har många namn. Massorna säljs i så kallade patroner med varierande volym. Den vanligaste patronstorleken är 300 ml som motsvarar storleken på de silikon- och akrylmassapatroner som säljs i alla järnaffärer.

EN KEMISK INFÄSTNING BESTÅR AV MASSA OCH METALLANKARE

Massapatronerna innehåller vanligtvis två från varandra separata ämnen dvs. härdare och harts. Massan som består av dessa två komponenter trycks ut ur patronen med en press. När komponenterna pressas ut blandas de i blandningsmunstycket som är fäst i patronens ända (eller i blandningsröret, mixern). I en kemisk förankring behövs förutom kemikalien även själva ankaret, det vill säga en gängstång tillverkad av metall, en plugg eller bult som inom en viss arbetstid vrids in i borrhålet efter massan.

Som metallankare kan med massan också användas t.ex.  hylsa med innergänga, kamstål för vidhäftning, jordankare för stängselpelare, öglebult för att fästa bryggor i berg osv. Fullkomligt slätt stål fäster sämre och därför måste metallankaret som ska fästas alltid vara försett med gängor, knottrar eller liknande fästyta.

I samband med hålförsedda eller ihåliga fästunderlag, som håltegel och ihåliga block, lönar det sig att använda perfohylsa för att kunna kontrollera åtgången.

BORRA, RENGÖR, PRESSA – VRID, HÄRDA, FÄST!

Sanningen är att största delen av de misslyckade infästningarna beror på installeringsfel och därför lönar det sig att följa vissa grundläggande regler vid kemisk infästning:

· Om borrhålet inte rengörs ordentligt kan injekteringsmassans prestanda rentav halveras! Använd i första hand en  borste  som avsetts för ändamålet samt luftpump. Om du inte har tillgång till dessa kan du för rengöringen använda t.ex. en flaskborste och en bit av en slang eller ett sugrör som passar in i borrhålet. Var försiktig så du inte blåser damm i ditt ansikte! Om du har en sugapparat som lämpar sig för betongdamm kan du tejpa t.ex. ett extra  ISL-blandningsmunstycke och, vid behov, även en  EXT-skarv, i ändan av slangen oh suga hålet rent. Även några varv med en luftkompressor gör jobbet! Glöm emellertid aldrig att borsta borrhålet så att du får bort dammet också från väggarna och inte enbart från hålbottnen.

· Förankringsmassorna består av två komponenter  som blandas först i blandningsmunstycket. Kontrollera alltid före användningen att massan som pressas ut via blandningsmunstycket är enfärgad och helt blandad! Ta en bit kartong och tryck på prov ut massa på kartongen tills ämnet som pressas ut via munstycket är helt enfärgat. Om de två komponenterna inte har blandats rätt blir massan inte hård!

· Fyll hålet till 2/3 med massa om det är fråga om ett slutet byggmaterial. Om du har gjort flera hål ska du fylla högst ett par hål åt gången så att massan inte hinner torka förrän du har hunnit skruva i metallankaret. Inomhus och i normal rumstemperatur är härdtiderna vanligtvis endast några minuter!

· Skruva alltid in metallankaret i hålet!

· Börja inte rengöra överflödig massa när den är våt. Då blir det bara klotter! Vänta i stället tills massan härdar och knacka bort överflödig massa med en hammare och till exempel en flat skruvmejsel.

· Du behöver inte använda hela patronen på en gång, använd bara ett nytt munstycke varje gång! Ett kvarlämnat munstycker ersätter korken mellan användningsgångerna under den tillfälliga förvaringen och håller massan i användbart skick. Kom ihåg att före varje användning alltid kontrollera att massan blandats när du har bytt munstycke!

· Förankringsmassor har en viss brukstid varefter produktens egenskaper börjar försvagas. Massorna är alltid märkta EXP. DATE (månad och år), varefter det inte längre rekommenderas att produkten används. Den bästa förvaringsplatsen för produkten är alltid torrt och svalt, inte i direkt solljus!

· Kemiska förankringsmassor kan användas i alla stenbaserade byggmaterial. Det lönar sig alltid att kontrollera en enskild massatyps lämplighet för användningsförhållandena och byggmaterialet i tillverkarens anvisningar, lämpligheten anges också ofta på etiketten! I den här videon fästs en balksko i ett LECA-block med förankringsmassa:

YouTube-icon-full_color

Du hittar flera videor på vår Youtube -kanal youtube.com/sormatfixing. Om du har ett kvistigt infästningsproblem kan du alltid kontakta våra infästningsexperter med hjälp av frågeformuläret . Lösningen på infästningsproblemen är sormat.com!

Läs mera...

KEVA Ankarstänger

Fasade ankarstänger av hög kvalitet för kemisk förankring

ITH 300 Ve Injekteringsmassor, vinylester

Högpresterande injekteringsmassa av vinylester för sprucken och osprucken betong

ITH 410 Wi Injekteringsmassor, vinylester, vinter

Injekteringsmassa av vinylester för användning under vinterförhållanden

IPU 150/300 Sprutor

Spara tid, pengar och energi med Sormat IPU injekteringsverktyg

IPUM ITH-Installationstillbehör

Effektiv luftpump för rengöring av borrhål från damm och…

MB ITH-Installationstillbehör

Praktiskt grundverktyg för rengöring av borrhål från damm och…

ITH 585 EPOXe Injekteringsmassor, Epoxi

ETA Option 1 ren Epoxikraft