Sormat
maj 30, 2018

Sormat förenklar betongskruvssortimentet

Vi gör valet av betongskruv lättare

Vårt sortiment av betongskruv har med de tre produktgrupperna S-CSA, S-CS och Multi-Monti överlappningar. Det finns även skillnader i hur vi benämner dimensionen på betongskruv. Vi genomför nu en förenkling av sortimentet, där Sormat S-CSA ersätter S-CS och Multi-Montit® betongskruv efter att existerande lager sålts ut. Några artiklar ur S-CS och Multi-Monti sortimentet som ännu inte kan ersättas med S-CSA finns kvar i sortimentet tills vidare. Sormat fortsätter utveckla det i Finland producerade S-CSA sortimentet enligt marknadens behov.

Med dessa förändringar blir valet av betongskruv lättare och överlappningar försvinner.

Praktiska skillnader mellan S-CSA och Multi-Monti

  1. Angivning av dimension
    a. För S-CSA betongskruv, anger dimensionen borrhålsdiamatern. -> Lättare att ta rätt borr.
    b. För Multi-Monti anger dimensionen skruvens diamater -> Du bör första vad det innebär för att välja rätt borr.
  2. S-CSA HEX betongskruv har HEX-huvud med integrerad bricka och Torx skruvgrepp
    a. En integrerad bricka underlättar installation och reducerar risken för att grundmaterialet skadas.
    b. Torx skruvgrepp ger månsidigare sättmöjligheter.

S-CSA <> Multi-Monti krossreferenslista

Öppna PDF-versionen genom att klicka på bilden.

Out going concrete screws

S-CSA <> S-CS krossreferenslista

Öppna PDF-versionen genom att klicka på bilden.
Outgoing S-CS screws

Senaste nytt

Alla nyheter >