Sormat

I tunga infästningar är det byggnadskonstruktörens ord som väger

– I planeringen eftersträvas alltid ekonomiska lösningar, men när det gäller infästningar ska mängderna vara omfattande för att en noggrannare prisjämförelse mellan de olika infästningarna ska vara befogad, konstaterar konstruktionsplanerare Tomi Lehtonen vid Introgroup Oy.
– Vanligtvis är det entreprenören som föreslår för planeraren att en infästning ska bytas mot motsvarande av en annan tillverkare, eftersom entreprenörerna hela tiden jämför priserna. Infästningarnas pris är emellertid inte alltid avgörande, utan ofta har entreprenören konstaterat att ett annat alternativ är bättre och vill därför använda det.
På byggarbetsplatsen avviker man emellertid vanligtvis inte från konstruktionsplanerares förslag. Om man vill byta infästning är det nästan uteslutande konstruktionsplaneraren som tillfrågas.
– Om en avvikelse är tillåten avgörs från fall till fall. Ofta anges i planerna vilken infästning som ska användas och inom parentes anges en motsvarande produkt som naturligtvis får användas.

Tomi-Lehtonen

Konstruktionsplanerare Tomi Lehtonen i planeringsarbetet

Kvaliteten avgör i valet av infästning 

Det är kvaliteten som enligt Lehtonen avgör vilken infästning som väljs.
– Även verktygen som infästningstillverkaren erbjuder spelar en roll för valet av infästningar. Katalogernas kvalitet och användbarhet är viktiga. I viss mån tar Lehtonen också hänsyn till slutanvändaren, det vill säga hur enkel installeringen är.

Planeringen av infästningar är en gren för sig

Information söker Lehtonen på nätet. Han följer även mer eller mindre regelbundet med infästningstillverkarnas webbplatser. I planeringen använder han sig av infästningstillverkarnas kataloger och internet.
Han uppskattar att en del av konstruktionsplanerarna mycket väl känner till vilka slag av infästningar det finns på marknaden medan en del inte gör det.
– Det beror mycket på planeraren och även mycket på vilket slag av planering han eller hon huvudsakligen gör. En planerare som är specialiserad inom ett visst område kan vara mycket väl insatt i infästningarna inom just det området, medan en allmän planerare kanske inte är det.
Lehtonen berömmer även de utbildningar som infästningstillverkarna ordnar och som han har upplevt som synnerligen behövliga.
– Tilläggsutbildning är alltid nyttigt, eftersom infästningarna hela tiden utvecklas

Gränserna inom konstruktionsplanering är inte gjorda för att överskridas

Lehtonen är nöjd med infästningstillverkarnas produktutveckling. I valet av infästningar i sina planer litar Lehtonen endast på kända kvalitetstillverkare som Sormat Oy och SFS Intec.
– Installeringsdjup och kantavstånd innebär i alla tillverkares produkter i vissa fall begränsningar. Om det fanns en möjlighet att påverka dessa med hjälp av infästningarna vore det en fördel.

logo_uusi

 

Tomi Lehtonen, Introgroup Oy, www.introgroup.fi
• Utexaminerades som byggnadsingenjör från yrkeshögskolan i Åbo 2000.
• Grundade ett eget företag redan 2005 och utförde först små jobb med firmanamn vid sidan om. I början av innevarande år övergick han till att bli egenföretagare på heltid med det egna företaget Introgroup Oy.
• Arbetena varierar från sommarstugor till affärscenter och allt däremellan. Specialiseringsområde datamodellering. Lehtonen planerar alla objekt med hjälp av datamodeller. Utnyttjandet av datamodeller på byggarbetsplatserna och i tillverkningen av färdiga delar är också specialkompetens. Vid sidan om konstruktionsplanering ingår också programmering och utveckling för effektivare användning av datamodeller i Introgroups tjänster. Dessutom programmerar Lehtonen CAD-applikationer.
• Han njuter av att arbetsuppgifterna är så mångfaldiga. Ingen dag är den andra lik.
• Den största utmaningen i arbetet är att hålla sig uppdaterad. Branschen utvecklas ständigt och när särskilt datamodelleringen blir allt vanligare förutsätter det fortgående utveckling av de egna arbetsmetoderna och planeringsmiljön. Även företagets planeringsverktyg ska vara uppdaterade.