Sormat

Del 4: Belastningstyper

Beroende på användningsobjekt kan det förutom statisk belastning också riktas rörliga och varierande spänningar, vibrationer, seismisk belastning eller snabba stötbelastningar med hög energi mot installeringarna. För sådan dynamisk belastning utsätts infästningar på t.ex. räcken, industrimaskiner, lyftkranar och infästningarna på olika slag av antenner och master.

Kuormitustyypit_staattinenStatisk belastning:
Kraftens riktning och storlek hålls konstanta.

 

Kuormitustyypit_jatkuvasti muuttuvaDynamisk belastning > Konstant föränderlig:
Kraftens riktning och storlek ändras regelbundet.

 

Kuormitustyypit_pulssikuorma

Dynamisk belastning > Pulsbelastning:
Kraftens riktning och storlek ändras oregelbundet.

 

Kuormitustyypit_iskukuormaDynamisk belastning > Stötbelastning:
Kraftens riktning och storlek ändras slumpmässigt.

 

Läs mera...

Del 1: Välj infästning som passar byggmaterialet

Den viktigaste faktorn som påverkar valet av infästning är …

Del 2: Välj alltid infästning som passar för korrosionsförhållanden

Korrosion är en förändring och nedbrytning i metallen som …

Del 3: Iaktta alltid de belastningar som anges för de enskilda infästningarna 

När belastningen på en fästinstallation ska definieras ska två …

Del 4: Belastningstyper

Beroende på användningsobjekt kan det förutom statisk belastning också …

Del 5: Var noggrann när du fäster nära fästunderlagets kant

De flesta infästningar baserar sig på friktionen som uppstår …

Del 6: Sprucken eller sprickfri betong?

Betong används för byggnad både som oarmerad och som …

Del 7: Metoder för att montera infästningar

1. Förmontage Förmontage är den vanligaste metoden för montage …

Del 9: En säker infästning kräver ett borrhål av rätt storlek!

DET ÄR BYGGMATERIALET SOM ÄR UNDERLAG FÖR MONTERINGEN SOM …

Del 10: Infästningarnas monteringsdjup

Huvudregeln säger att ju djupare du monterar ankaret, desto …

Del 11: Att dra åt infästningar är en teknikgren

Infästningarna dras beroende på typen åt antingen för hand …