Sormat

Del 10: Infästningarnas monteringsdjup

Huvudregeln säger att ju djupare du monterar ankaret, desto bättre nytta drar du av fästunderlagets tryck- och draghållfasthet, det vill säga, desto bättre blir infästningen. Följ alltid maximitjockleken tfix för objektet som ska fästas som bestäms i monteringsanvisningen och monteringsdjupet hnom.

Asennussyvyys

Uppmärksamma särskilt infästningens monteringsdjup när fästunderlaget är överdraget med rappning, beklädnad eller isoleringslager. När du väljer infästningslängd ska du då lägga till det lagrets tjocklek som inte bär last till maximitjockleken tfix hos det objekt som ska infästas.

 

OBS! För Sormats fasadpluggar S-UF®- och S-UP® har det i monteringsanvisningen bestämts tillåtna belastningar för två olika monteringsdjup och tjocklek hos objektet som ska fästas och sålunda lämpar sig pluggarna för olika infästningsbehov.

Läs mera...

Del 1: Välj infästning som passar byggmaterialet

Den viktigaste faktorn som påverkar valet av infästning är …

Del 2: Välj alltid infästning som passar för korrosionsförhållanden

Korrosion är en förändring och nedbrytning i metallen som …

Del 3: Iaktta alltid de belastningar som anges för de enskilda infästningarna 

När belastningen på en fästinstallation ska definieras ska två …

Del 4: Belastningstyper

Beroende på användningsobjekt kan det förutom statisk belastning också …

Del 5: Var noggrann när du fäster nära fästunderlagets kant

De flesta infästningar baserar sig på friktionen som uppstår …

Del 6: Sprucken eller sprickfri betong?

Betong används för byggnad både som oarmerad och som …

Del 7: Metoder för att montera infästningar

1. Förmontage Förmontage är den vanligaste metoden för montage …

Del 9: En säker infästning kräver ett borrhål av rätt storlek!

DET ÄR BYGGMATERIALET SOM ÄR UNDERLAG FÖR MONTERINGEN SOM …

Del 10: Infästningarnas monteringsdjup

Huvudregeln säger att ju djupare du monterar ankaret, desto …

Del 11: Att dra åt infästningar är en teknikgren

Infästningarna dras beroende på typen åt antingen för hand …