Sormat

Del 9: En säker infästning kräver ett borrhål av rätt storlek!

DET ÄR BYGGMATERIALET SOM ÄR UNDERLAG FÖR MONTERINGEN SOM AVGÖR VILKEN BORRTEKNIK SOM SKA ANVÄNDAS.

Ei porausta

Ingen borrning
Infästningen monteras genom att man slår eller skruvar in den direkt i det porösa byggmaterialet.

Kiertoporaus

Vridborrning
Borrning utan stöt som baserar sig på skruvkronans roterande rörelse med vanlig skruvdragare i material med svag tryckhållfasthet, t.ex. byggskivor.

Slagborrning
Borrtekniken utgörs av borrkronans roterande rörelse och slagfunktionens snabba, men lätta slag. Slagborrning används i massiva kompakta byggmaterial när borrkronans diameter är under 29 mm. Borrning i tegel kan påbörjas utan slagfunktion, men om det inte bildas ett hål övergår man till slagborrning.

Vasaraporaus

Hammarborrning
Borrningstekniken utgörs av borrkronans roterande rörelse och hammarfunktionens tunga slag i långsam takt. Används i massiva kompakta byggmaterial

Timanttiporaus

Diamantborrning
Vridborrning med diamantborrkrona och utan slagfunktion används för borrning i borrhål med särskilt stora borrhål och

Lamppu oranssiKom särskilt ihåg: Att rengöra borrhålet omsorgsfullt med borste och suganordning/luftpump Borra med en gång ett tillräckligt djupt hål, vanligtvis är det lämpliga monteringsdjupet hnom + 10 mm Användningen av en sliten borrkrona är en säkerhetsrisk och försvårar monteringen!

Läs mera...

Del 1: Välj infästning som passar byggmaterialet

Den viktigaste faktorn som påverkar valet av infästning är …

Del 2: Välj alltid infästning som passar för korrosionsförhållanden

Korrosion är en förändring och nedbrytning i metallen som …

Del 3: Iaktta alltid de belastningar som anges för de enskilda infästningarna 

När belastningen på en fästinstallation ska definieras ska två …

Del 4: Belastningstyper

Beroende på användningsobjekt kan det förutom statisk belastning också …

Del 5: Var noggrann när du fäster nära fästunderlagets kant

De flesta infästningar baserar sig på friktionen som uppstår …

Del 6: Sprucken eller sprickfri betong?

Betong används för byggnad både som oarmerad och som …

Del 7: Metoder för att montera infästningar

1. Förmontage Förmontage är den vanligaste metoden för montage …

Del 9: En säker infästning kräver ett borrhål av rätt storlek!

DET ÄR BYGGMATERIALET SOM ÄR UNDERLAG FÖR MONTERINGEN SOM …

Del 10: Infästningarnas monteringsdjup

Huvudregeln säger att ju djupare du monterar ankaret, desto …

Del 11: Att dra åt infästningar är en teknikgren

Infästningarna dras beroende på typen åt antingen för hand …